PŁOCKA GAZETA BEZPŁATNYCH OGŁOSZEŃ "ZADZWOŃ" zaczęła ukazywać się na terenie trzech powiatów: Płockiego, Gostynińskiego i Sierpeckiego w roku 2005.
Ukazuje się ona we wtorki, w nakładzie 5000 egzemplarzy.
Kolportowana jest za pośrednictwem Ruchu, Kolportera oraz Poczty Polskiej. Egzemplarze niesprzedane rozprowadzane są bezpłatnie wśród mieszkańców poprzez sklepy PSS oraz na niedzielnej giełdzie samochodowej.
W ten sposób zapewniamy dotarcie całego nakładu gazety do mieszkańców naszego rejonu.

Nadawanie ogłoszeń jest możliwe poprzez telefon, sms, e-mail lub wizytę w naszym biurze ogłoszeń. Redakcja nie odpowiada za treść i aktualność zamieszczanych ogłoszeń oraz zastrzega sobie prawo do ich adiustacji i skracania. Redakcja ma prawo odmowy publikacji ogłoszeń bez podania przyczyny.
Maksymalna objętość ogłoszenia wynosi 300 znaków a termin jego publikacji, to jeden tydzień (jedno wydanie gazety).


Redaktor naczelny: Janina Bednarek
Adres redekcji: 09-402 Płock, ul. Nowy Rynek 8 p. 12
Tel. (0-24) 261-53-10
Kom. 0 660 366-410
e-mail: zadzwon@ogloszenia.plock.pl

Grafika i skład: Michał Rokicki
Wydawca: JANBED, Płock, ul. Nowy Rynek 8


© Copyright 2005-2017 by Gazeta "Zadzwoń"